نمونه سوال های امتحانی - 0000-00-00 00:00:00
نمرات درس طرح ریزی واحدهای صنعتی دانشگاه رازی - 1395-11-23 01:46:00
نمرات درس روش های تولید دانشگاه رازی - 1395-11-16 06:11:00
نمرات درس اقتصاد مهندسی دانشگاه رازی - 1395-11-16 03:17:00
معرفی یک کسب و کار جالب - 1395-11-04 14:15:00
منابع امتحانی درس روش های تولید دانشگاه رازی - 1395-10-24 15:02:00
قابل توجه دانشجویان درس روش های تولید دانشگاه رازی کرمانشاه - 1395-10-18 18:12:00
نمرات درس اصول شبیه سازی دانشگاه کاسپین - 1394-11-16 15:33:00
نمرات درس ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت موسسه آموزش عالی کاسپین - 1393-11-13 03:19:00
نمرات درس ریاضیات پیش دانشگاهی موسسه آموزش عالی کاسپین - 1393-11-11 01:33:00
نمونه سوالات کنترل موجودی موسسه اموزش عالی کاسپین - 1393-07-29 01:03:00
فایل های مربوط به کتاب تحقیق در عملیات حمدی طه - 1392-12-28 18:57:00
دانلود فایل نرم افزار TORA - 1392-12-14 14:31:00
نمره های پایانی درس ریاضی پیش دانشگاهی دانشگاه کاسپین - 1392-11-07 14:24:00
نمره های پایانی درس برنامه یزی غیرخطی دانشگاه کار - 1392-10-23 16:02:00
حضور در دانشگاه کار قزوین جهت بررسی برگه های امتحانی - 1392-04-25 14:54:00
نمرات نهایی موسسه آموزش عالی کاسپین - 1392-04-03 21:09:00
- 1392-02-27 13:24:00
درس سیستم های اطلاعات مدیریت دانشگاه کاسپین - 1392-02-25 23:01:00
اسلایدهای آموزشی درس مهندسی صنایع دانشگاه کار-سری سوم - 1392-02-02 22:32:00
اسلایدهای آموزشی درس مهندسی صنایع دانشگاه کار - 1391-12-18 11:36:00
نمرات نهایی - 1391-11-17 15:00:00
نمرات نهایی MIS - 1391-11-14 19:11:00
نمرات درس اصول مدیریت - 1391-11-14 18:57:00
اصلاحیه MIS - 1391-11-07 15:13:00
نمرات درس MIS - 1391-11-05 16:35:00
نمره نهایی درس سیستم های اطلاعات مدیریت دانشگاه کاسپین - 1391-11-03 20:13:00
امتحان پایان ترم - 1391-10-30 14:28:00
برگزاری کلاس های پنج شنبه 21 دی ماه - 1391-10-20 18:48:00
اسلایدهای آموزشی درس سیستم های اطلاعات مدیریت - 1391-10-06 02:47:00
اسلاید های آموزشی درس اصول مدیریت - 1391-10-06 01:45:00
قابل توجه دانشجویان اصول مدیریت دانشگاه کاسپین - 1391-09-29 20:51:00
اسلایدهای ارائه شده در کلاس سیستم های اطلاعات مدیریت - 1391-09-05 20:19:00
اول کارها به نام خدا - 1386-09-03 23:13:00